Research Platform งานวิจัยของศูนย์ฯ ทั้ง 4 ด้าน

พอลิแล็กติกแอซิดเสริมใยมะพร้าวและไผ่ พลาสติกสูตรใหม่ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยผสมเส้นใยเซรามิก วัสดุรักสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างโลกอนาคต
ฟิล์มสับปะรด ห่ออาหารสดนาน กันยูวี
พลาสติกผสมวัสดุเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ย่อยสลายได้ ผลไม้สดนาน
ฟิล์มบอกความสด รู้หมดเนื้อสดแค่ไหน!?
แบคทีเรียลเซลลูโลส โซลูชันธรรมชาติเสริมประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเทียม
พอลิแล็กติกแอซิดผสมโอเลฟินส์ พลาสติกใหม่สู่ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
โซเดียมแทนทาเลตเร่งปฏิกิริยาการแยกน้ำ เพื่อการสร้างพลังงานไฮโดรเจน
ตัวรับรู้เชิงสีตรวจสารหนูในน้ำ รอผลไม่นาน ราคาไม่แรง
สารสกัดมณฑาและเอื้องเค้ากิ่วต้านอนุมูลอิสระ ธรรมชาติเพื่อสุขภาพดี
ผงยางดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ หมุนล้อใหม่สู่ความยั่งยืน
แผ่นปิดแผลไฮโดรเจลเซลลูโลสผสมเคอร์คูมินจากขมิ้นชัน แผลสะอาดสมานผิวเร็ว
ชุดตรวจไวรัสเอชพีวี เซฟชีวิตหญิงไทย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
ตัวเร่งสามสหายสายกรีน สร้างน้ำมันเครื่องบินจากปาล์ม
พอลิโพรพิลีนคาร์บอเนตจากคาร์บอนไดออกไซด์ สู่อิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเทียม
โอเลฟินส์สังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด์กับตัวเร่งใหม่ที่ใครก็ว่าโอ (เค)
ยางรถเก่าดูดซับโลหะหนัก บำบัดมลพิษ พิชิตปัญหาสิ่งแวดล้อม
โมโนกลีเซอไรด์จากปาล์มน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
การสังเคราะห์เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ส่งต่อชานอ้อยสู่วงจรสร้างพลังงาน เส้นทางสู่ความยั่งยืน
ตัวเร่งปฏิกิริยาทูอินวัน แปลงน้ำตาลเป็นสารปิโตรเคมี ชุบชีวิตกากชีวมวล
เทคโนโลยีแยกน้ำสร้างไฮโดรเจนเป็นพลังงาน ควบการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซล
ผลิตไบโอดีเซลในเครื่องปฏิกรณ์ช่องจุลภาค การทดลองฉบับกะทัดรัดเพื่อการประหยัดต้นทุน
จำลองการผลิตแอมโมเนียและยูเรียตามความต้องการตลาด จับโอกาสสร้างกำไรพันล้าน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th