ลางานแล้วรอด
โซลาร์เซลล์ฉบับมือใหม่
ลดโซเดียม เลี่ยงโรค
อาหารยั่งยืน, อาหารพิถีพิถัน, กินอย่างละเมียด
กัญชาน่ารู้
มารู้จัก Staycation เที่ยวใกล้ประหยัดเวลา พาสบายกระเป๋า
แบบนี้ไม่ใช่มิตร แต่เป็นมิจฉาชีพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th