นิทรรศการ

TechnoMart 2023: เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566

สถานที่จัดงาน : IMPACT Forum เมืองทองธานี
วันที่ : 11-15 ส.ค. 66

ภาพกิจกรรม และ นิทรรศการ

PMU-B Brainpower Congress 2022:

Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development

สถานที่จัดงาน : IMPACT Forum เมืองทองธานี
วันที่ : 28-29 ต.ค. 65

ภาพกิจกรรม และ นิทรรศการ

TechnoMart 2022

Powering up Thailand Society by BCG

สถานที่จัดงาน : Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
วันที่ : 29 ก.ย. – 2 ต.ค. 65

ภาพนิทรรศการ

สปอว. เยี่ยมชมศูนย์ฯ

สถานที่จัดงาน : PPC
วันที่ : 29 ส.ค. 65

ภาพนิทรรศการ

COVID-19 Innovation Showcase

สถานที่จัดงาน : Creative Space@Thailand Creative & Design Center(TCDC)
วันที่ : 28 ก.ค. – 27 ก.ย. 63

ภาพนิทรรศการ

การสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ

เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

สถานที่จัดงาน : โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ : 29 ส.ค. 2562

ภาพนิทรรศการ

การสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ

เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

สถานที่จัดงาน : โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ : 25 ก.ค. 2562

ภาพนิทรรศการ

การสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ

เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่จัดงาน : โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ : 28-29 มี.ค. 2562

ภาพนิทรรศการ

การสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ

เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่จัดงาน : เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

วันที่ : 18 ต.ค.  61

ภาพนิทรรศการ

ร่วมจัดนิทรรศการงาน InterPlas Thailand

สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ

ภาพนิทรรศการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th