คอนกรีตผสมยางธรรมชาติกับไมโครแคปซูลซึ่งภายในบรรจุสารอีพ็อกซี ซึ่งพร้อมปลดปล่อยออกมาประสานทุกรอยต่อทันทีเมื่อเกิดรอยแยกหรือแตกเสียหาย ทำให้คอนกรีตยังคงทนแข็งแรงต่อไปและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

การผลิตไมโครแคปซูลใช้เทคนิคที่เรียกว่าไมโครเอนแคปซูเลชัน เพื่อกักเก็บสารอีพ็อกซีและสารประกอบเอมีนในรูปของเหลว สองสารนี้แยกออกจากกันต่างก็บรรจุอยู่ในผนังแคปซูลพอลิเมอร์เนื้อบางที่ผลิตจากแคลเซียมอัลจิเนต เม็ดแคปซูลมีขนาดเล็กไม่เกิน 1,000 ไมโครเมตร จึงกระจายตัวได้ดีในเนื้อยางธรรมชาติที่จะผสมลงในปูนซีเมนต์ในการสร้างวัสดุผสมคอนกรีต

ประโยชน์คือเมื่อมีการกระแทกทำให้คอนกรีตแตกหักเสียหาย อีพ็อกซีและสารประกอบเอมีน ซึ่งบรรจุไว้ภายในไมโครแคปซูลก็จะปลดปล่อยออกมาทำปฏิกิริยากันจนแข็งตัว ทำให้เกิดการซ่อมแซมในบริเวณที่ชำรุดได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ สารอีพ็อกซีมีสมบัติการยึดเกาะสูงและมีสมบัติทางกลที่ดีมาก ทั้งยังต้านทานความร้อนและเป็นฉนวนไฟฟ้า จึงช่วยรับมือกับปัญหาด้านความปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานคอนกรีตให้นานมากกว่าคอนกรีตแบบเดิม

ผลงานโดย คุณพรประภา พลอยทิพย์ ทีมวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 02-218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th