มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับสองของผู้หญิงไทย มักพบได้ในหญิงอายุ 30 – 60 ปี ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยใหม่ปีละประมาณ 10,000 ราย และอัตราการเสียชีวิตปีละกว่า 5,000 คน โดยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจภายในโดยแพทย์ปีละครั้งและตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกทุก ๆ 5 ปี

มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุหลักเกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งแพร่ได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งที่อวัยวะอื่นด้วย เช่น อวัยวะเพศ ช่องคลอด และทวารหนัก ทั้งนี้การฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุมในผู้คนทั่วไป และการสวมถุงยางอนามัยก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ทำให้มีรายงานว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เคยรับเชื้อมาแล้วในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต โดยผู้ที่ติดเชื้อส่วนมากจะไม่มีอาการทำให้การตรวจหาไวรัสโดยตรงเป็น
สิ่งที่จำเป็น ทว่าอาจตรวจพบไวรัสได้หลังรับเชื้อไปแล้วเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปีแล้วแต่บุคคล ดังนั้นการตรวจเชื้ออย่างสม่ำเสมอเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

คุณสริดา เนาว์รุ่งโรจน์ ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ร่วมด้วยศาสตราจารย์
ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพัฒนาชุดตรวจเซนเซอร์ฐานกระดาษสำหรับการตรวจหาไวรัสมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายโดยผสมสารตัวอย่างกับสารให้สี แล้วหยดลงบนเซนเซอร์ซึ่งมีส่วนที่สามารถจับกับดีเอ็นเอของไวรัสได้อย่างจำเพาะเจาะจง จากนั้นแปลผลด้วยการสังเกตสีแดงที่ปรากฏบนเซนเซอร์ โดยความเข้มสีจะแปรตามปริมาณของเชื้อไวรัสที่พบซึ่งสามารถบ่งชี้
การติดเชื้อได้ นอกจากนี้การตรวจไวรัสเอชพีวีด้วยเซนเซอร์นี้ยังมีราคาถูกจึงเข้าถึงผู้หญิงทุก ๆ คนในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หากพบเชื้อได้เร็วก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจยืนยันด้วยวิธีอื่นและป้องกันการเกิดมะเร็งต่อไป หรือหากอยู่ในภาวะมะเร็งแล้วก็จะได้รีบทำการรักษา ซึ่งยิ่งเร็วก็ยิ่งมีโอกาสมากที่จะหายจากโรค

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 02-218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

เครดิตภาพ
-Designed by pikisuperstar / Freepik

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th