พอลิลูทีโอลิน โมเลกุลเล็กจิ๋วระดับนาโน กระจายตัวได้ดีในน้ำ จึงเข้าสู่เซลล์ไปจัดการกับอนุมูลอิสระในร่างกายได้เป็นอย่างดี

ลูทีโอลินเป็นสารฟลาโวนอยด์ที่พบในผักผลไม้ เช่น น้ำมันมะกอก แคร์รอต บรอกโคลี มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งช่วยต้านการอักเสบ ภาวะภูมิแพ้ โรคมะเร็ง ฯลฯ อย่างไรก็ดี ลูทีโอลินมีความสามารถในการละลายน้ำต่ำ และไม่ค่อยกระจายตัวในน้ำ ทำให้ยากต่อการนำไปใช้งาน

การผลิตอนุภาคพอลิลูทีโอลิน ทำได้โดยนำลูทีโอลินไปละลายในเอทานอล เติมพอลิเอทิลีนไกลคอลเพื่อเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ และเอนไซม์ฮอร์สแรดิชเพอร์ออกซิเดสเพื่อเร่งปฏิกิริยา หลังจากที่เติมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้าไป ก็จะได้พอลิลูทีโอลินเป็นอนุภาคทรงกลมขนาดนาโน ซึ่งกระจายตัวได้ดีในน้ำ จึงมีความสามารถในการเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้ดีกว่าลูทีโอลินแบบเดิม เอาไว้ผลิตเป็นอาหารเสริมหรือยาที่สามารถนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายมีสุขภาพดี

ผลงานโดย คุณปาริฉัตร ถาวรชาติ ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th