คุ้มเกินคุณค่า ลดราคาต้นทุนด้วยวิธีตรึงเอนไซม์ย่อยฟางข้าวให้เป็นน้ำตาล ไม่ต้องกังวลกับราคาที่แพง เพราะใช้เอนไซม์ซ้ำได้หลายครั้ง ไม่เหมือนกับการใช้เอนไซม์ที่ไม่ได้ถูกตรึงบนตัวรองรับ ซึ่งใช้ได้แค่ครั้งเดียว ได้น้ำตาลไปผลิตไบโอเอทานอล เอาไว้ใช้แทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ช่วยแปรรูปขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นสินค้ามีราคา

ฟางข้าวมีคุณค่าดุจทองคำในผืนนา เพราะมีเซลลูโลส ซึ่งสามารถถูกย่อยด้วยกระบวนการทางเคมีจนได้น้ำตาลกลูโคสเอาไว้ใช้ประโยชน์ โดยมักต้องทำที่อุณหภูมิและความดันสูง รวมถึงในสภาวะเป็นกรด ทว่าการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะเซลลูโลสในสภาวะที่ไม่รุนแรง ก็สามารถผลิตน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวสามารถถูกตรึงบนตัวรองรับซิลิกา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลยังดีเหมือนเดิม จึงหมดข้อกังวลเรื่องราคาที่แพงของเอนไซม์ ประหยัดต้นทุนแปรรูปฟางข้าวเป็นน้ำตาล ซึ่งสามารถนำไปผลิตต่อเป็นไบโอเอทานอล ช่วยดันราคาให้สูงขึ้นไปอีก

ผลงานโดย คุณพิรญาณ์ ศรีกล่ำ ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th