ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

'ปิโตรแมท' แท็กทีม 'พีพีพี พลาสติก' จัดโค้ชชิ่งรอบพิเศษ สร้างโรงเรียนนิวเจนด้านการจัดการขยะ
ทีมรักษ์โลกของศูนย์ฯ ร่วมงานหลักสูตร SAB แนะแนวผู้นำองค์กรจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ศูนย์ฯ เข้าพบ 'คณะวิทย์ฯ มธ.' ณ ศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวิจัย
ศูนย์ฯ จับมือพันธมิตรสร้างต้นแบบความสำเร็จในการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมุย
'ทานตะวัน' มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน หารือศูนย์ฯ ยกระดับการจัดการขยะพลาสติก
ศูนย์ฯ ร่วมงานประชุม THG Quality Awards 2023 นิยามอนาคต Healthcare ในแบบแคร์ความยั่งยืน
ศูนย์ฯ ยกทัพทีมวิจัยสานต่อเครือข่ายความร่วมมือ 'ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา'
ศูนย์ฯ ในนาม 'จุฬาฯ’ จับมือ ‘อาชนวัฒน์’  พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่งต่องานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

Liquid Nano Clay (LNC)
CBAM
Circular Tourism
Holding Company กลไกส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐ - เอกชน เพิ่มพลังผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ
ทีลอซู มนต์เมืองตาก
ลางานแล้วรอด
จากโลกร้อนสู่โลกรวน เตรียมเทคโนโลยีเพื่อรองรับ Net Zero Emission

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th