ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ศูนย์ฯ เปิดหารือปรึกษาด้านวิจัยกับ 'ไลอ้อน'
ศูนย์ฯ ส่งสองผู้เชี่ยวชาญนำ Workshop ในงาน MFEC Inspire หวังยกระดับองค์กรไทยสู่ Net Zero
ศูนย์ฯ จัดอบรม 'คาร์บอนฟุตพริ้นท์' แก่นิสิตเคมี จุฬาฯ เพิ่มทักษะบัณฑิตใหม่สู่ตลาดแรงงานยุคคาร์บอนต่ำ
ศูนย์ฯ เปิดบ้านพูดคุย 'Green Circular' พัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน Circular Economy
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาฯ ครบรอบ ๑๐๗ ปี
ปิโตรแมท ร่วมมือ 'เอ็ม เอฟ อี ซี' พัฒนาเครื่องมือช่วยจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ปิโตรแมทต้อนรับประธาน ENSERV หารืออาจารย์ในเครือข่าย ร่วมลุยโจทย์วิจัยบริษัท
ปิโตรแมท - 'อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์' จ่อเซ็นเอ็มโอยูร่วมจัดอีเวนต์ในงาน InterPlas Thailand 2024

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

Trend เด่น 2024 กับ PETROMAT
Solid-State Battery
Nature-based Solutions หนึ่งแนวทางสู่ความยั่งยืน
Circular Farming
Biotransformation
AirCarbon
BioNext: Startup by PETROMAT
Liquid Nano Clay (LNC)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th