ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าสวัสดีปีกระต่าย แก่ศูนย์ฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ศูนย์ฯ จับมือ 'ไทยวา' สร้างนักวิจัยคุณภาพผ่านโครงการ บพค.
ศูนย์ฯ ร่วมงานปฐมนิเทศโครงการ บพค. ต่อยอดด็อกเตอร์รุ่นใหม่ ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพระดับประเทศ
ศูนย์ฯ ต้อนรับ 'อินฟอร์มา มาร์เก๊ต' ในโอกาสปีใหม่
คณะผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าพบศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ เพื่ออวยพรปีใหม่
ศูนย์ฯ ร่วมกับ ศสอ. จับมือ ม.อเบอร์ดีน จัดบรรยายถ่ายทอดความรู้ มุ่งสู่แนวทางการลดคาร์บอน
ศูนย์ฯ เปิดหารือร่วมกับ 'เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์' เพิ่มความกรีนในการผลิตสารซิลิโคน
ศูนย์ฯ พร้อม ศสอ. และคณะผู้เดินทางจากอเบอร์ดีน หารือวิจัยร่วมกับคณาจารย์วิศวกรรมเคมี ม.เกษตรฯ

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

Circular Mark ฉลากรักษ์โลก ยกระดับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
Cultured Meat อีกทางเลือกความมั่นคงด้านอาหารในอนาคต
ZONG TER - 松德 - ซงเต๋อ
ส่องเทคโนโลยีสมัยใหม่...พาธุรกิจไทยก้าวไกลในยุค New Normal
Circular Food Economy กู้วิกฤตอาหารด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
Plant-Based Protein โปรตีนทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ
อาหารยั่งยืน, อาหารพิถีพิถัน, กินอย่างละเมียด
“คาร์บอนเครดิต” ตัวช่วยธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th