ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ศูนย์ฯ จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ 'กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย' สนับสนุนเป้าหมายลดขยะที่ทำงาน
ศูนย์ฯ จัดอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ยกระดับองค์กรในไทยให้เป็นตัวจริงด้านรักษ์โลก
จุฬาฯ จับมือ ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ วิจัยและพัฒนาการจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ แก้ปัญหาโลกร้อน
ศูนย์ฯ จัดอบรม Canva เสริมทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ผสานพลังเอไอ
'ปิโตรแมท' แลกเปลี่ยนความคิดกับ 'Green Circular' พัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน
ศูนย์ฯ เปิดหารือปรึกษาด้านวิจัยกับ 'ไลอ้อน'
ศูนย์ฯ ส่งสองผู้เชี่ยวชาญนำ Workshop ในงาน MFEC Inspire หวังยกระดับองค์กรไทยสู่ Net Zero
ศูนย์ฯ จัดอบรม 'คาร์บอนฟุตพริ้นท์' แก่นิสิตเคมี จุฬาฯ เพิ่มทักษะบัณฑิตใหม่สู่ตลาดแรงงานยุคคาร์บอนต่ำ

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

Green Steel: เหล็กกล้าปราศจากฟอสซิลในยุค Net Zero
Trend เด่น 2024 กับ PETROMAT
Solid-State Battery
Nature-based Solutions หนึ่งแนวทางสู่ความยั่งยืน
Circular Farming
Biotransformation
AirCarbon
BioNext: Startup by PETROMAT

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th