ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ปิโตรแมท ร่วมมือ 'เอ็ม เอฟ อี ซี' พัฒนาเครื่องมือช่วยจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ปิโตรแมทต้อนรับประธาน ENSERV หารืออาจารย์ในเครือข่าย ร่วมลุยโจทย์วิจัยบริษัท
ปิโตรแมท - 'อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์' จ่อเซ็นเอ็มโอยูร่วมจัดอีเวนต์ในงาน InterPlas Thailand 2024
ศูนย์ฯ ประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการ โชว์ผลงานทะลุเป้า
ปิโตรแมท ร่วมแสดงความยินดี...50 ปี วัสดุศาสตร์ จุฬาฯ
ศูนย์ฯ ร่วมกับงาน วทท. จัดวงเสวนา 'พัฒนาวัสดุยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจบีซีจี'
ศูนย์ฯ ให้คำปรึกษา 'เอ็นเซิร์ฟ' เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ศูนย์ฯ เปิดประชุมพื้นที่หาดใหญ่ ขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่ 'วิศวะเคมี มอ.'

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

Circular Farming
Biotransformation
AirCarbon
BioNext: Startup by PETROMAT
Liquid Nano Clay (LNC)
CBAM
Circular Tourism
Holding Company กลไกส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐ - เอกชน เพิ่มพลังผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th