ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

นักวิจัยศูนย์ฯ พัฒนาถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อการเพาะเห็ด พร้อมสำหรับขายเกษตรกร
Green Guardian งานวิจัยกัญชงยืดอายุผักผลไม้ ก้าวสู่นวัตกรรมพร้อมใช้เชิงพาณิชย์
ศูนย์ฯ เชิญ ผอ.บพค. หารือ 'อาร์วี คอนเน็กซ์'
ศูนย์ฯ เสริมทัพ 'ศศินทร์ จุฬาฯ' ให้คำปรึกษา 'นำง่ายฮง' พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เยี่ยมชมบูท 'อาร์วี คอนเน็กซ์' ในงานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ​ TDIS2023
PETROMAT ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ผู้บริหารศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีแด่
ศูนย์ฯ จัดอบรม

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

หมึกพิมพ์รักษ์โลก
ท่องเที่ยวทั่วไทยเชิงอนุรักษ์
ลดโซเดียม เลี่ยงโรค
ภารกิจรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
ChatGPT แชทบอทอัจฉริยะ...ถามอะไรตอบได้
RECs เครดิตทางสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานหมุนเวียน
Circular Mark ฉลากรักษ์โลก ยกระดับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
Cultured Meat อีกทางเลือกความมั่นคงด้านอาหารในอนาคต

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th