ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ศูนย์ฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ MA-RE-Design มุ่งสู่ทะเลไทยปลอดขยะพลาสติก
ศูนย์ฯ พูดคุย 'นาโนเทค' ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการพัฒนาเซนเซอร์
ผู้อำนวยการร่วมเปิด แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024 เตรียมเวทีเสวนาต่อใน อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์
'กรีนเซอคูล่าร์' หารือศูนย์ฯ มุ่งทำโครงการจัดการน้ำเสีย
ศูนย์ฯ จับมือผู้แทน รัฐ-เอกชน ถกการพัฒนาตัวเร่งชีวภาพ มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
ศูนย์ฯ ร่วมกับ บพค. จัดงานปัจฉิมนิเทศ พร้อมขับเคลื่อนกำลังคนสู่ความสำเร็จในโลกอุตสาหกรรม
ศูนย์ฯ ชวนนักวิจัยร่วมเจาะลึกเทคนิคทดสอบการซึมผ่าน เสริมทักษะความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์วัสดุ
ศูนย์ฯ ประชุม 'ซีพี รีเทลลิงค์' จัดทีมพัฒนาธุรกิจมุ่งตอบโจทย์อุตสาหกรรม

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

Space Pen
Low Carbon Tourism
Green Steel: เหล็กกล้าปราศจากฟอสซิลในยุค Net Zero
Trend เด่น 2024 กับ PETROMAT
Solid-State Battery
Nature-based Solutions หนึ่งแนวทางสู่ความยั่งยืน
Circular Farming
Biotransformation

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th