ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิจัยต่างชาติ เยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลพลาสติก 'Envicco'
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ ไตรผล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ รางวัล CST Distinguished Chemist Award 2022
ศูนย์ฯ จับมือ 'TIChE' เซ็น MOU ยกระดับความร่วมมือด้านวิจัย
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขึ้นเวที APRSCP 2022 นำตัวแทนภาครัฐและเอกชน ถกการแก้ปัญหาพลาสติกอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ ในงาน CMICe Grand Opening
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

Plant-Based Protein โปรตีนทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ
อาหารยั่งยืน, อาหารพิถีพิถัน, กินอย่างละเมียด
“คาร์บอนเครดิต” ตัวช่วยธุรกิจสู่ความยั่งยืน
พลิกโฉมวัสดุเหลือใช้...สู่นวัตกรรมสร้างมูลค่าด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ คืออะไร ต่างกันอย่างไร
YOLO Model “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน”
Solar Rooftop หลังคายุคใหม่...ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
EPR ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต สู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th