ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ศูนย์ฯ ร่วมกับ บพค. จัดงานปัจฉิมนิเทศ พร้อมขับเคลื่อนกำลังคนสู่ความสำเร็จในโลกอุตสาหกรรม
ศูนย์ฯ ชวนนักวิจัยร่วมเจาะลึกเทคนิคทดสอบการซึมผ่าน เสริมทักษะความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์วัสดุ
ศูนย์ฯ ประชุม 'ซีพี รีเทลลิงค์' จัดทีมพัฒนาธุรกิจมุ่งตอบโจทย์อุตสาหกรรม
ศูนย์ฯ หนุน 'กลุ่มมือวิเศษ กรุงเทพ' เน้นสร้างความรู้เพื่อไปสู่ Net Zero
ศูนย์ฯ ร่วมกับ เทศบาลสุนทรภู่ จ.ระยอง สอนเยาวชนแยกขยะ พัฒนาชุมชนยั่งยืน
ศูนย์ฯ จัดงานประชุมสนับสนุนนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ พร้อมผลักดันวิจัยตัวเร่งฯ สู่อุตสาหกรรมในอนาคต
สองนักวิจัย 'เซลโลกัม' แชร์นวัตกรรมอัปวุ้นมะพร้าวเป็นสารมูลค่าสูง สร้างธุรกิจชูความยั่งยืนสู่ตลาดโลก
ศูนย์ฯ จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ 'กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย' สนับสนุนเป้าหมายลดขยะที่ทำงาน

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

Low Carbon Tourism
Green Steel: เหล็กกล้าปราศจากฟอสซิลในยุค Net Zero
Trend เด่น 2024 กับ PETROMAT
Solid-State Battery
Nature-based Solutions หนึ่งแนวทางสู่ความยั่งยืน
Circular Farming
Biotransformation
AirCarbon

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th