ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยปิโตรฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนา
'บีจีซี' พูดคุยกับนักวิจัยศูนย์ฯ ชูความร่วมมือด้านวัสดุ
ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า
ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม SROI Workshop ยกระดับการทำโครงการสำหรับนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมให้นักวิจัยโครงการ บพค. เฟส 2 นำเสนอผลงานเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
พนักงานบริษัท เชลล์ ทำความรู้จักทีมปิโตรแมท เพื่อรับฟังนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงการต่างๆ
PETROMAT - PPC 3D Printing Center สัมภาษณ์สด คุณณัฐภัทร รัตนวิชัย
ศูนย์ฯ รับมอบทุนจาก บจ. เคมี อินโนเวชั่น และ บพข. เพื่อยกระดับการผลิตและการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

สาระความรู้ ปิโตรแมท ทูเดย์

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยท่ามกลางความท้าทายในกระแสโลกปัจจุบัน
ณ บวร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
Circular Economy Business Models พาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ไมโครพลาสติก : ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
สุดล้ำ…แอปตรวจโควิดด้วยเสียงไอ มาแน่ !
กัญชาน่ารู้
ไบโอพลาสติกจากผลไม้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th