Gen ใหม่วัสดุก่อสร้าง ยางธรรมชาติผสมคอนกรีต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แถมแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานก็ยาวนาน นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวทางในการพัฒนาวัสดุสีเขียว

คอนกรีตมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสมอย่างหินกับทราย น้ำ รวมถึงสารอื่นที่ช่วยปรับปรุงสมบัติของคอนกรีต ซึ่งแต่เดิมวัสดุคอนกรีตผสมยางมักทำจากยางสังเคราะห์ที่ไม่เป็นมิตรกับใครเท่าไร แต่รู้บ้างไหมว่ายางธรรมชาติช่วยปรับปรุงสมบัติทางกลของคอนกรีตให้ดีขึ้นได้ แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยเตรียมส่วนผสมน้ำยางพารากับสารโซเดียมซิลิเกต ที่ได้จากการเผาแกลบข้าวแล้วนำเถ้าไปละลายในสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นนำส่วนผสมที่เตรียมขึ้นไปเติมลงในคอนกรีต รอจนแห้งก็จะได้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่แกร่งขึ้นอึดขึ้น ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากกว่าเดิม และยังสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ

ผลงานโดย คุณน้ำทิพย์ บุรีวงค์ ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th