หน้าร้อนนี้ ทุเรียนไม่ได้ซื้อกันในตลาดสด แต่ต้องสั่งออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน แล้วถ้าตอนส่งเดลิเวอรี ทุเรียนส่งกลิ่นไปทั่วล่ะ จะจัดการอย่างไรดี? ก่อนจะหาทางดับกลิ่นทุเรียนก็ต้องทำความเข้าใจว่าทุเรียนมีกลิ่นแรง เพราะมีสารประกอบกำมะถันเป็นส่วนประกอบ ดังนั้น เราจึงต้องหาทางดักจับสารนี้ เพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายจนส่งกลิ่นรบกวน และไม่น่าเชื่อว่านาโนเซลลูโลสที่สกัดได้จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร อย่างใบสับปะรดที่มีหนามแหลมคมไม่แพ้ทุเรียน ก็สามารถดูดซับกลิ่นฉุนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยต้องนำนาโนเซลลูโลสไปผ่านกระบวนการดัดแปรทางเคมี เพื่อให้เชื่อมต่ออยู่กับสารประกอบเอมีน ซึ่งสามารถจับกับสารประกอบกำมะถันได้ดี โดยนักวิจัยมีแผนจะทดสอบประสิทธิภาพของนาโนเซลลูโลสที่เตรียมขึ้นในการดูดซับไฮโดรเจนไดซัลไฟล์และไดเอทิลไดซัลไฟด์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลิ่นทุเรียน เพราะต่างก็เป็นก๊าซที่มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบอยู่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาวัสดุที่สามารถดับความแรงของทุเรียนไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนอีกต่อไป ซึ่งรวมถึงตอนจัดส่งเดลิเวอรีด้วยเช่นกัน

วัสดุดูดซับกลิ่นทุเรียน กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยโดยคุณนภัสสร จันกา ทีมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th