หุ่นยนต์ยุคใหม่เคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์ ผลิตจากวัสดุอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นคล้ายกับอวัยวะในร่างกาย ใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวัน ลบภาพจำหุ่นยนต์ยุคเก่าที่แข็งและเคลื่อนไหวไม่ไหลลื่นไปได้เลย หุ่นยนต์ยุคใหม่นี้ คือ หุ่นยนต์แบบนิ่ม อันมีไดอิเล็กทริกอีลาสโทเมอร์แอ็กชูเอเทอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งทำจากพอลิเมอร์ชนิดพิเศษที่ยืดหดได้เมื่อรับกระแสไฟฟ้าจากสองขั้วที่ประกบสองด้านของพอลิเมอร์เข้าด้วยกัน โดยวัสดุที่ใช้ทำพอลิเมอร์และขั้วไฟฟ้าดังกล่าวต้องยืดหยุ่นได้ดีและมีมวลเบาอย่างเช่นยางธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณการผลิตมากในประเทศไทย

งานวิจัยนี้ใช้น้ำยางธรรมชาติโดยเติมสารลดแรงตึงผิวเข้าไป แล้วนำส่วนผสมไปปั่นเหวี่ยง เพื่อแยกโปรตีนที่อาจทำให้เกิดการแพ้ในผู้ใช้บางราย จากนั้นนำน้ำยางบริสุทธิ์ที่ได้ไปผสมกับท่อนาโนคาร์บอน ก็จะได้วัสดุที่ยืดหดและนำไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้งานเป็นไดอิเล็กทริกอีลาสโทเมอร์แอ็กชูเอเทอร์ในหุ่นยนต์นิ่มที่เคลื่อนไหวราวกับมือและแขนของมนุษย์

ผลงานโดย คุณณัฐวดี เสริมสุข ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th