ฉีกกฎเกณฑ์เดิม ๆ ของการเก็บรักษาอาหาร เมื่อนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ฉลาด ช่วยห่อหุ้มความสดใหม่ยังไม่พอ เพิ่มเติมความพิเศษด้วยความสามารถในการติดตามคุณภาพอาหารภายในถุงแบบเรียลไทม์ ของฟิล์มที่ช่วยบ่งบอกระดับความสด ให้ผู้บริโภคมั่นใจ ตัดสินใจซื้อก็ง่ายขึ้น

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ฉลาดชิ้นนี้ เป็นฉลากฟิล์มใสที่ผลิตจากเซลลูโลสขนาดนาโนที่ได้จากแบคทีเรีย พิเศษตรงที่ถูกดัดแปลงด้วยโมลิบดีนัมและซิลเวอร์นาโน ให้สามารถตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ซึ่งเกิดขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์เมื่อเนื้อสัตว์เน่าเสียหรือถูกปนเปื้อน โดยฟิล์มจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากสีใสไปเป็นสีน้ำตาลทึบเมื่อปริมาณก๊าซไข่เน่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงบอกได้ว่าเนื้อสัตว์ภายในถุงยังสดสะอาดเพียงพอต่อการนำไปรับประทานหรือไม่ ในแบบที่ว่า มองด้วยตาก็รู้ ถ้าข้างนอกสุกใสแปลว่าข้างในยังกินได้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาดเนื้อสัตว์สดแช่เย็นตอบรับเทรนด์อาหารปลอดภัยได้เป็นอย่างดี แถมเซลลูโลสยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

สร้างสรรค์ผลงานอย่างชาญฉลาดโดยนิสิตปริญญาเอก คุณพงษ์พัฒน์ ศุขวัฒนะกุล ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใครต้องการฉีกกฎของการวิจัยให้แตกต่างหลากหลายไปจากเดิม สามารถติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 02-218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat

เครดิตภาพ
-Designed by vectorpocket Freepik

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th