พลาสเตอร์ยางผสมลิกนิน วัสดุต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ผลิตจากยางผสมกับสารสกัดทะลายปาล์ม แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง จนได้แผ่นไฟเบอร์ที่แข็งแรงทนทาน เหมาะกับการใช้งานเป็นวัสดุทางการแพทย์

แผ่นไฟเบอร์เกิดจากเส้นใยของวัสดุผสมที่สานกันไปมาจนเป็นชิ้นงาน ซึ่งวัสดุผสมในงานนี้ เตรียมโดยสกัดลิกนินจากทะลายปาล์มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วค่อยเติมลิกนินที่สกัดได้ลงในสารละลายยางธรรมชาติ จากนั้นนำสารละลายวัสดุผสมไปปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตให้เป็นเส้นใย โดยใช้สารละลายที่ผสมลิกนินใน
ความเข้มข้นแตกต่างกัน อันมีผลต่อความหนืดของสารละลายที่ใช้ในการขึ้นรูป โดยความหนืดของสารละลายที่มากขึ้นทำให้เส้นใยที่ถูกปั่นออกมามีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น จึงสามารถนำแผ่นไฟเบอร์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายหลาย รวมทั้งนำไปใช้เป็นแผ่นปิดแผลในทางการแพทย์ก็ยังได้

ผลงานโดย คุณรัชณิกา งามขำ ทีมวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีนา ประไพนัยนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 02-218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th