แผลบริเวณผิวหนังตามร่างกายเกิดได้จากการประสบอุบัติเหตุภายนอก เช่น แผลมีดบาดและแผลถลอก ซึ่งมักทำให้ผิวหนังในบริเวณนั้นเสียหายและเปิดออกจนเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อ หากบาดแผลมีขนาดเล็กและตื้นผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาให้หายได้โดยใช้ยาและวัสดุปิดแผล แต่การหายนั้นอาจเกิดขึ้นช้าในผู้สูงอายุ

วัสดุปิดแผลชนิดใหม่ได้รับการคิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา นั่นก็คือไฮโดรเจลซึ่งมีรูพรุนในปริมาณมากทำให้สามารถดูดซับของเหลวได้ดี จึงช่วยรักษาสมดุลบริเวณบาดแผลจนทำให้แผลหายเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังผสมสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยในการสมานแผล

ไฮโดรเจลนี้ผลิตจากเซลลูโลสซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์โดยแบคทีเรียบางชนิด ต่างกับเซลลูโลสที่พบในพืชตรงที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและมีความเป็นผลึกมากกว่า ทำให้แผ่นปิดแผลมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น
เนื้อไฮโดรเจนที่มีรูพรุนมากยังสามารถกักเก็บน้ำและสารอื่นได้ เช่น สารสกัดเคอร์คูมินจากขมิ้นชันอันมีฤทธิ์
ในการต้านจุลินทรีย์และต้านการอักเสบ จึงช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและลดการอักเสบบริเวณแผล ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาโดยรวม โดยคุณสโรชา สภาสกุลวนิช ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รุจิรวนิช วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้นาโนคาร์บอนที่ผ่านการดัดแปรพื้นผิวเป็นวัสดุอีกชนิดในการจับกับสารเคอร์คูมินก่อนที่จะเติมนาโนคาร์บอนนี้เข้าไปในไฮโดรเจล เพื่อให้เคอร์คูมินกักเก็บไว้ได้ในเนื้อไฮโดรเจลและออกฤทธิ์ต่อเนื่องยาวนาน จึงช่วยในการสมานผิวให้หายได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะแผลที่หายช้าในผู้สูงอายุ

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 02-218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

เครดิตภาพ
– Photo by Diana Polekhina on Unsplash
– ภาพโดย Ratna Fitry จาก Pixabay

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th