ติดต่อทีมงาน

แผนที่และการเดินทาง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 705/1 เลขที่ 254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์                          อีเมล 

02 218 4141-2               petromat@chula.ac.th

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกหมายเลข 2 แล้วเดินเท้า หรือเดินทางต่อด้วยรถโดยสารภายในจุฬาฯ (CU Shuttle Bus) สาย 2 เพื่อลงที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ขสมก.
สายรถเมล์ที่แนะนำ ได้แก่ สาย 34 36 47 50 93 204 และ 501 ลงที่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติหรือบริเวณ MBK Center

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
สถานที่จอดรถที่แนะนำ ได้แก่
– ที่จอดรถ MBK Center ไม่มีค่าใช้จ่ายใน 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท)
– ลานจอดรถสวนหลวงสแควร์ (อัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท)
– อาคารจอดรถจุฬาพัฒน์ 14 (อัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 30 บาท จอดชั้นที่ 5 เป็นต้นไป)

ช่องทางการติดตามและสื่อสังคมออนไลน์

Website

www.petromat.org

Facebook

www.facebook.com/petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th