กล้องจุลทรรศน์เสริมสมาร์ตโฟนสำหรับตรวจวัดอนุภาคฝุ่น ติดตามคุณภาพอากาศได้ตามเวลาจริง ให้ข้อมูลทั้งความเข้มข้น ขนาด และรูปร่าง รวดเร็วทันใจ ใช้งานง่าย พกพาได้ ราคาไม่แพง

ฝุ่นละอองล่องลอยสกปรกอยู่ในอากาศ เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะ PM10 และ PM2.5 เพราะสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคสมอง ทว่าเรามองมันไม่เห็นจึงต้องตรวจวัดความเข้มข้นด้วยการคัดแยกตัวอย่างฝุ่นตามขนาดแล้วค่อยชั่งน้ำหนัก ซึ่งมักใช้เวลานาน และต้องการเครื่องมือขนาดใหญ่ อีกวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ในการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปร่าง แต่ต้องใช้เวลานานเช่นกัน ทั้งนี้ กล้องจุลทรรศน์รุ่นใหม่ล่าสุดมีดีกว่า เพราะทำงานโดยใช้หลักการเดียวกัน แต่สามารถวิเคราะห์ความเข้มข้นของฝุ่นโดยวัดความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอุปกรณ์มีราคาไม่แพง มีขนาดเล็กพอดีสำหรับเชื่อมต่อกับมือถือสมาร์ตโฟน ใช้งานไม่ยาก ติดตามคุณภาพอากาศได้ทันท่วงที ทั้งยังเห็นรูปร่างอนุภาคจึงช่วยบอกแหล่งที่มาของฝุ่นได้

ผลงานโดย คุณปรินทร แจ้งทวี ทีมวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.จริยา บัวเจริญ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 02-218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th