เดินผ่านร้านกาแฟทีไรก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟ สำหรับคอกาแฟก็คงไม่รีรอไปซื้อหา ทว่าคนที่ไม่ชอบรสขมแต่อินกับกลิ่นของกาแฟ ถ้าสั่งกาแฟมาดมแต่ไม่ดื่มจะแปลกไปไหม! กาแฟมีกลิ่นหอมยั่วยวน เพราะในเมล็ดกาแฟคั่วมีน้ำมันประมาณร้อยละ 10 – 30 โดยน้ำหนัก น้ำมันกาแฟถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง เช่น ใช้แต่งกลิ่นในอาหารและใช้เพื่อสุคนธบำบัด โดยในอุตสาหกรรมมีการสกัดน้ำมันกาแฟหลายวิธี แต่หนึ่งในวิธีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ภาวะเหนือวิกฤตโดยทำที่อุณหภูมิในช่วง 40 – 60 องศาเซลเซียส และความดันในช่วง 200 – 300 บาร์ ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์จะมีสมบัติคล้ายของเหลว จึงทำหน้าที่เป็นตัวทำลายในการสกัดน้ำมันกาแฟ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็สามารถคืนให้คาร์บอนไดออกไซด์กลับมาเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้อง และยังสามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้วนกลับมาใช้ซ้ำได้อีก จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังไม่มีสารตกค้างเพราะไม่ใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษในการสกัด ถูกใจทั้งคนที่ชอบดมกลิ่นกาแฟและคนรักษ์สิ่งแวดล้อม

การสกัดน้ำมันเมล็ดกาแฟคั่วด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ภาวะเหนือวิกฤต วิจัยโดยคุณกนกพร ผลมานะ ทีมของศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ www.petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th