สกัดสารฟีนอลิกจากต้นมณฑาและเอื้องเค้ากิ่วในธรรมชาติ พร้อมศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเอาชนะมลภาวะภายนอกร่างกาย ให้สุขภาพแข็งแรงได้จากภายใน

ในภาวะที่ต้องเผชิญกับความเครียดและมลพิษ ทำให้อนุมูลอิสระออกซิเจน เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ รวมถึงอนุมูลอิสระไนโตรเจน ก่อตัวมากเกินกว่าร่างกายจะต้านทานไหว ส่งผลให้ภายในเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งทำลายดีเอ็นเอและเซลล์จนเสียหายจนอาจนำไปสู่ความผิดปกติ เช่น ภาวะอักเสบ เบาหวาน และโรคหัวใจ จึงต้องให้ธรรมชาติช่วยจัดการ

งานวิจัยนี้เป็นการสกัดสารกลุ่มฟีนอลิกจากพืชสองชนิด คือมณฑาและเอื้องเค้ากิ่ว ซึ่งพบสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากมาย อาทิ ในมณฑามีสารประกอบอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ ลิกแนน และ
นีโอลิกแนน ในขณะที่เอื้องเค้ากิ่วมีสารประกอบไบเบนซิล ฟลาโวนอยด์ และเทอร์พีนอยด์ เป็นต้น ทั้งนี้นักวิจัยกำลังนำสารที่สกัดได้ไปทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งศึกษากลไกการออกฤทธิ์ เพื่อให้สามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพต่อไปได้

ผลงานโดย คุณประจักษ์ ขุมพลอย ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พุดหอม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 เว็บไซต์ petromat.org และเฟซบุ๊ก petromat.coe

เครดิตภาพ
– ภาพโดย andreas N จาก Pixabay
– ภาพโดย Bishnu Sarangi จาก Pixabay
– ภาพโดย tayphuong388 จาก Pixabay

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th