Solar Rooftop หลังคายุคใหม่…ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

เรื่องโดย ณัฐภัทร รัตนวิชัย

เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) เป็น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานจะทำให้ค่าไฟฟ้าทำสถิติสูงที่สุดคือ 4.72 บาทต่อหน่วย อันเนื่องมาจาก ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) นำเข้าเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ยังมีแนวโน้มราคาแพงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงภาระต้นทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม แนวทางการประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานที่กำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งและได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน คือ Solar Rooftop เป็นกระบวนการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panels) บนหลังคาของบ้าน อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้มีหลายหลายหน่วยงานกำลังริเริ่มโครงการที่เกี่ยวกับ Solar Rooftop เพื่อจะช่วยลดค่าไฟฟ้า พร้อมกับลดภาวะโลกร้อนไปด้วย ในวันนี้ PETROMAT ขอนำท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ Solar Rooftop รวมไปถึงหลักการทำงาน ข้อดีและข้อจำกัด และที่สำคัญจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ เราไปดูกันเลยครับ

Solar Rooftop คืออะไร ?

Solar Rooftop คือ กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ แผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน หลังคาจอดรถ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) จากนั้นไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยเครื่องแปลงไฟ (Inverter) แล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ โดยมีตู้ไฟฟ้า หรือ ตู้เบรกเกอร์ เป็นศูนย์รวมการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ของบ้าน

Solar Rooftop มีกี่ประเภท ?

ข้อดีและข้อจำกัดของ Solar Rooftop

Solar Rooftop ช่วยประหยัดไฟได้ประมาณเท่าไร ?

ตัวอย่าง Campaign ที่เกี่ยวกับ Solar Rooftop

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นซื้อบ้านทุกหลัง แถมฟรีติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sena.co.th/

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด เป็นแกนนำ ริเริ่มโครงการ SolarPlus เป็นโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/TH/News/Pages/SolarPlus.aspx

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th