สุดล้ำ…แอปตรวจโควิดด้วยเสียงไอ มาแน่ !

เรื่องโดย ณัฐภัทร รัตนวิชัย

เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อยใหม่ BA.4 และ BA.5 ทั่วโลก เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่อสัปดาห์สูงขึ้นเรื่อย ๆ อนึ่งการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ยังคงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นสิ่งที่จะช่วยตรวจคัดกรองเบื้องต้น และช่วยยืนยันเพื่อสร้างความสบายใจว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ อีกทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังบุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การตรวจหาเชื้อด้วยวิธีดังกล่าว ยังคงมีค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อชุดตรวจมาตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง อีกทั้งในช่วงนี้ค่อนข้างมีราคาเพิ่มสูงมากขึ้น เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และบางท่านอาจจะต้องตรวจกันบ่อยจนเจ็บจมูกไปหมด ในวันนี้ PETROMAT ขอนำท่านผู้อ่านไปสัมผัสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ในอนาคตอันใกล้ ด้วยการวิเคราะห์จาก “เสียงไอ” ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า “ResApp” เราไปดูกันเลยครับ

ResApp คืออะไร ?

เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาและคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 จากการวิเคราะห์เสียงไอด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ลดการเจ็บตัวในการที่ต้องแยงจมูกบ่อย ๆ และช่วยลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ ซึ่งถูกพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ บริษัท ResApp Health ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีสุขภาพจากประเทศออสเตรเลีย ขณะนี้อยู่ในช่วงของการทดสอบความแม่นยำและต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากสถาบันต่าง ๆ ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นมีการเปิดเผยว่าจากการทดลองสามารถตรวจจับผู้ติดเชื้อโควิดได้จากเสียงไอ มีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 92 โดยทดสอบกับอาสาสมัครจากประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกา จำนวน 741 ราย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 446 ราย วิธีการทดสอบคือให้อาสาสมัครไอใส่แอปพลิเคชันบนมือถือ แล้วให้ระบบ AI ช่วยวิเคราะห์เสียงไอของอาสาสมัครรายนั้น ว่ามีการติดเชื้อโควิดหรือไม่ นอกจากนี้ ยังสามารถแยกแยะเสียงไอของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจชนิดอื่น เช่น หอบหืด ปอดบวม เป็นต้น โดยวิเคราะห์ว่าอาการไอที่ผู้ป่วยมีนั้นเป็นอาการปกติของโรค หรือมาจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้ด้วย

ResAppDx for iOS and Android

การวิจัยและพัฒนา ResApp ของทีมวิจัยอื่น

แหล่งข้อมูล

[1] สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ.สถานการณ์วัคซีนและการระบาดของ COVID-19 ที่สำคัญ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565.
[2] https://www.resapphealth.com.au/
[3] https://www.springnews.co.th/digital/823469
[4] https://droidsans.com/resapp-detect-covid-19-with-phone/
[5] https://news.thaipbs.or.th/content/314820
[6] https://www.techhub.in.th/covid-app-resapp/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th