บริการจองใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ที่สามารถจองใช้งานได้ที่นี่

PRINTER 001

PRINTER 002

PRINTER 003

จองใช้งานเครื่องพิมพ์ 3D Printers

กรุณากดเลือกวันที่ต้องการจอง

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
captcha

พบปัญหาการจองการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 218 1849 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th