บริการจองใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ที่สามารถจองใช้งานได้ที่นี่

PRINTER 001

PRINTER 002

PRINTER 003

PRINTER 004

จองใช้งานเครื่องพิมพ์ 3D Printers

กรุณากดเลือกวันที่ต้องการจอง

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
captcha

พบปัญหาการจองการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 218 1849 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th