‘ไซเบิร์ก’ รวมพลัง ‘ปิโตรแมท’ ยกระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอก อัปไซเคิล ‘เวสท์’ เป็นของใช้สุดเก๋ไก๋!

เมื่อวานนี้ (12 พ.ค. 65) ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ พร้อมด้วยคณะทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG โดยได้เข้าพบผู้บริหารและนักวิจัย ที่โรงงานของบริษัท ไซเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดอยุธยา

ในการนี้ศูนย์ฯ ได้หารือร่วมกับคุณภิญญดา นิลกำแหง กรรมการบริหารของบริษัทฯ และ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยพี่เลี้ยงของผู้รับทุนโครงการฯ คือ ดร.ปวีณา แตงอุดม ซึ่งได้นำเสนอผลงานที่ทำร่วมกับทางบริษัทฯ

ดร.ปวีณา ได้พัฒนาการแปรรูปของเหลือทิ้งประเภทเส้นใยผ้า โดยนำมาขึ้นรูปร่วมกับพอลิโพรพิลีนให้กลายเป็นเม็ดพลาสติก ซึ่งสามารถนำไปผลิตต้นแบบแปรงสีฟัน โดยบริษัทฯ ได้เริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างปิโตรแมทกับไซเบิร์ก ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยหลังปริญญาเอกได้ต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายได้จริง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าการวิจัยของตนเองได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th