เปิดประตูขับเคลื่อนการศึกษา…พาการวิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเชิญให้ร่วมเสวนากับ ผศ.ดร.อุทัยพร สุริยประภาดิลก จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ โดย ผศ.ดร.อัมพรา เจริญแสง ได้เป็นผู้ดำเนินการเสวนาดังกล่าวในชื่อหัวข้อ “เปิดประตูขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ”

กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย “Oil & Gas Thailand 2023” ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อให้ภาคการศึกษาและกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประเด็นความก้าวหน้าล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th