สองนักวิจัย ‘เซลโลกัม’ แชร์นวัตกรรมอัปวุ้นมะพร้าวเป็นสารมูลค่าสูง สร้างธุรกิจชูความยั่งยืนสู่ตลาดโลก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับบริษัท ไบโอเน็กซ์ จำกัด เข้าร่วมงาน Plastic & Rubber Thailand 2024 ในกิจกรรม Recycling Solutions and Sustainability Forum เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

บนเวที ดร.ภูมินทร์ ถานอาจนา อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ และคุณปิยะวัฒน์ สาธิตวงศ์กุล ผู้จัดการโรงงานไบโอเน็กซ์ ได้ร่วมนำเสนองานในหัวข้อ “ปลดล็อกศักยภาพวัสดุเหลือทิ้ง สร้างธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกหลักล้าน ๆ ๆ” มุ่งเน้นนวัตกรรม ‘เซลโลกัม’ สารเติมแต่งสำหรับอาหารและเครื่องสำอาง ที่แปรรูปจากจากเศษวุ้นมะพร้าว ผลงานของทีมวิจัยที่นำโดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิจัยและผู้ประกอบการธุรกิจ ในเรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรม มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีมูลค่าสูงและมีความต้องการในตลาดโลก ซึ่งตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th