ศูนย์ฯ เปิดหารือร่วมกับ ‘เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์’ เพิ่มความกรีนในการผลิตสารซิลิโคน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้นำคณะทำงานพร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เข้าหารือร่วมกับ Mr. Akihito Tsukuno รองประธานบริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และ Prof. Noritatsu Tsubaki จาก University of Toyama เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

โดยทั้งสองฝ่ายได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบซิลิโคนต่างๆ ให้มีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th