ศูนย์ฯ ส่งสองผู้เชี่ยวชาญนำ Workshop ในงาน MFEC Inspire หวังยกระดับองค์กรไทยสู่ Net Zero

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โดยคุณนุสรา จริยะสกุลโรจน์ และคุณณัฐวดี เสริมสุข ได้รับเชิญจากบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมงาน MFEC Inspire: Transforming IT Challenges into Future Competitive Advantage เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ภายในงานประกอบด้วยสัมมนา นิทรรศการ และคลินิกให้ปรึกษากับภาคธุรกิจ โดยบุคลากรของศูนย์ฯได้ร่วมงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้นำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Streamline Your Data Management for Scope 3 Calculation and Acheive Net Zero โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในช่วงดังกล่าวจำนวนกว่า 20 คน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเร่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการข้อมูลขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง Net Zero

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th