ศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ‘วัสดุศาสตร์ จุฬาฯ’ เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี แห่งการก่อตั้ง

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารปฏิบัติการทางภาพถ่ายและวัสดุศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พร้อมด้วยคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อแสดงความยินดีกับภาควิชาฯ ที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนครบรอบ 49 ปีในปีนี้ โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันร่วมของศูนย์ฯ และเป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในระดับประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th