ศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยปิโตรฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนา

วันที่ 22 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้แด่ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ณ อาคารวิทยาลัยปิโตรฯ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาแห่งสถาบัน โดยวิทยาลัยปิโตรฯ คือแกนนำในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบันนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th