ศูนย์ฯ ร่วมหารือ ‘เอส แอนด์ เจ’ นำเสนอโซลูชันสร้างนวัตกรรมเครื่องสำอาง

วันที่ 11 พ.ค. 65 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามลำดับ ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.มาลิน อังสุรังษี กรรมการบริหารบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจเวชสำอาง

ครั้งนี้ศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง อาทิ ‘เซลโลกัม บิวตี้’ ที่ผลิตจากแบคทีเรียเซลลูโลสจากวุ้นมะพร้าว ซึ่งเป็นผลงานของ ศ.ดร.หทัยกานต์ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทางบริษัทฯ นำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th