ศูนย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ร่วมพิธีตักบาตรในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2566 ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาฯ และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่ผู้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th