ศูนย์ฯ ร่วมกับ ศสอ. จับมือ ม.อเบอร์ดีน จัดบรรยายถ่ายทอดความรู้ มุ่งสู่แนวทางการลดคาร์บอน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พร้อมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อจัดการบรรยายในหัวข้อ “Knowledge Sharing on Decommissioning and Net Zero Technology in UK” ณ ห้องจามจุรี บี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน และผู้ที่ร่วมงานทางออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมดประมาณ 80 คน

การบรรยายนี้เริ่มต้นโดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และได้กล่าวถึงโครงการ “Integral Process Optimization for Sustainable Offshore-structure Dismantling Yard Operation” ซึ่งได้รับงบประมาณกองทุนนิวตันจาก The Royal Academy of Engineering และกำลังทำวิจัยร่วมกับ ศสอ. และ ม.อเบอร์ดีน

ต่อมานักวิจัยผู้ร่วมโครงการฯ จาก ม.อเบอร์ดีน ได้แก่ Prof. Ekaterina Pavlovskaia, Dr. Alfonso Martinez-Felipe และ Mr. Malcolm Stone ได้กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยของเมืองอเบอร์ดีนในสกอตแลนด์ ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านพลังงาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและพลังงานไฮโดรเจน โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการผลักดันการผลิตและการใช้พลังงานทั่วสหราชอาณาจักร เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ทั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในประเทศไทย จากนั้นในช่วงท้าย ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวปิดการบรรยายเพื่อขอบคุณวิทยากรและผู้ที่ได้มาร่วมงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th