ศูนย์ฯ รวมทีมนักวิจัย​นิวตันฟันด์​ ดูงาน ณ บริษัท​ ‘อินทรี อีโคไซเคิล’

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ในการนำคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน ประเทศสกอตแลนด์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยคุณปสบโชติ พึ่งพิศ​ Process Pipeline and Special Project Division Manager พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมในครั้งนี้

โดยคณะนักวิจัยจาก ม.อเบอร์ดีน นั้นกำลังร่วมกับศูนย์ฯ และ ศสอ. เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “Integral Process Optimization for Sustainable Offshore-structure Dismantling Yard Operation” ซึ่งได้รับงบประมาณจาก The Royal Academy of Engineering แห่งสหราชอาณาจักร ผ่านกองทุนนิวตัน

ในวันนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการกำจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในอุปกรณ์การผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th