ศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิจัยต่างชาติ เยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ‘Envicco’

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้เดินทางพร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากต่างประเทศ เพื่อเยี่ยมชมบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดยคณะนักวิจัยจากต่างประเทศนั้นประกอบไปด้วยอาจารย์และนักศึกษาจาก Tohoku University, Waseda University, Fukuoka University, Kanazawa Institute of Technology, Osaka Metropolitan University, University of Toronto และ National University of Singapore

ในการเยี่ยมชมบริษัทฯ ได้รับการต้อนรับจากคุณธนูพล อมรพิพิธกุล นักวิเคราะห์อาวุโสของเอ็นวิคโค รวมถึงได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการของเอ็นวิคโค ในการบรรยายและการนำเยี่ยมชมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิด r-PET และ r-HDPE ซึ่งมีคุณภาพสูงระดับ Food Grade โดยโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีกำลังผลิตรวม 45,000 ตันต่อปี

การเยี่ยมชมบริษัทฯ ครั้งนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน อีกทั้งเพื่อให้ศูนย์ฯ มีแนวทางในการต่อยอดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th