ศูนย์ฯ ต้อนรับ ‘อินฟอร์มา มาร์เก๊ต’ ในโอกาสปีใหม่

วันที่ 13 ม.ค. 2566 ณ ที่ทำการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้ต้อนรับคุณปิยะ เสรีพันธ์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส และคุณณัฏฐินี ปุโรทกานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก๊ต ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดการประชุมและนิทรรศการระดับโลก

โดยคุณปิยะได้เป็นตัวแทนของคุณสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฯ ในการเข้ามาสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในภายภาคหน้า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th