ศูนย์ฯ ต้อนรับผู้บริหาร ‘นากาเซ่’ เพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย
Nagase (Thailand)’s MD visited PETROMAT to discuss on future collaborations

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้ต้อนรับคุณทาเคชิ วากิตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงานของบริษัทฯ ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

Oct. 31, 2022 – Mr. Takeshi Wakita, Managing Director at Nagase (Thailand) Co., Ltd., with Mr. Yoshiro Numata, Mr. Puttiphat Chutichotmahapong, and Mr. Masahiro Matsumoto visited the Center of Excellence on Petrochemicals and Materials Technology (PETROMAT).

ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้เจรจาความร่วมมือกับบริษัทฯ พร้อมนำคณะผู้มาเยือนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

While visitting, Professor Hathaikarn Manuspiya, the Director of PETROMAT and Professor Boonyarach Kitiyanan, the Deputy Director of PETROMAT discussed with Mr. Wakita on how PETROMAT and Nagase (Thailand) could develop collaborations in the future. PETROMAT also hosted Mr. Wakita’s Team a lab tour at the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th