ศูนย์ฯ จัดเวิร์กช็อป ‘เน็ตซีโร่’ ชวน ‘วิทยาลัยปิโตรฯ’ กู้วิกฤตโลกร้อน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและการทดลองคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ บริการ และหน่วยงาน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ทั้งนี้คุณวรุณเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับการลดโลกร้อน อีกทั้งศูนย์ฯ ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านคาร์บอนฟุตพรินต์แก่องค์กรต่างๆ ที่สนใจอีกด้วย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th