ศูนย์ฯ จัดเวิร์กช็อปให้ ‘HSBC’ ชวนพนักงานแยกขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเชิญให้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC) ณ ห้องประชุมสำนักงาน อาคาร HSBC กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

การอบรมครั้งนี้ คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “How to Efficiently Manage Waste at Home & Office” พร้อมทั้งนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ แหล่งกำเนิดในบ้านและที่ทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ทั้งนี้จะมีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรในมิติด้านความยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th