พนักงานบริษัท เชลล์ ทำความรู้จักทีมปิโตรแมท เพื่อรับฟังนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงการต่างๆ

การประชุมครั้งนี้​นำโดยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่จะสามารถนำไปพัฒนา​ร่วมกับ​ทาง​บริษัท​ฯ​ ทั้งนี้​เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th