ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ ในงาน CMICe Grand Opening

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมงานเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โถงบริเวณอาคารรัตนวิทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โอกาสนี้ ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้มอบแจกันดอกไม้แก่ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ CMICe พร้อมรับมอบของที่ระลึกและเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ของ CMICe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th