ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมค้นคำตอบ ‘อุตสาหกรรมพลาสติกเติบโตได้อย่างไรโดยไม่ทำลายโลก’ บนเวที InterPlas Thailand 2023

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมงาน InterPlas Thailand 2023 ในฐานะผู้ดำเนินเสวนาในช่วง Plastics Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ก่อนเริ่มเสวนาครั้งนี้ คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้กล่าวการเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายภาครัฐที่ผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติก” จากนั้นจึงมีการเสวนาในช่วง Plastics Forum ในหัวข้อเรื่อง “The Balancing Act: How Plastics Industries Thrive without Killing the Earth” – “สร้างสมดุล: อุตสาหกรรมพลาสติกเติบโตได้อย่างไรโดยไม่ทำลายโลก”

โดยผู้ร่วมเสวนานั้น ได้แก่ คุณวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการ ทีพีบีไอ และคุณสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์

ส่วนประเด็นในการพูดคุยนั้นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก ตั้งแต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพ

ตลอดจนประเด็นในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและมิติด้านความยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การลดผลกระทบของพลาสติกอันมีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพลาสติกเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th