ผู้อำนวยการร่วมเปิด แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024 เตรียมเวทีเสวนาต่อใน อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์

ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024’ และ ‘ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2024’ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จำกัด ผู้จัดงาน

พิธีเปิดมีนายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน” โดยคุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารขององค์กรชั้นนำหลายแห่งเข้าร่วมในพิธี

งานนี้จัดขึ้นพร้อมกับงานแสดงอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ของประเทศไทย รวมทั้ง ‘อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2024’ โดยศูนย์ฯ มีกำหนดจัดเสวนาในหัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตและความท้าทายสำหรับการพัฒนาการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย” เพื่อระดมความเห็นระหว่างคณาจารย์กับภาคเอกชนเกี่ยวกับการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพมุ่งสู่การพัฒนาในอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th