ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมส่งความสุขปีใหม่แด่คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ณ อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

โดยศูนย์ฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญแด่ ศ.ดร.ปราโมช ในโอกาสที่วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในวันนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th