ผอ.ศูนย์ฯ พูดคุยกับนักวิจัยในโครงการความร่วมมือ

เมื่อวานนี้ (22 ธันวาคม 2565) ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสที่ รศ.ดร.ศรุต ได้มาที่ทำการศูนย์ฯ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในการวิจัย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th