ปิโตรแมท – ‘อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์’ จ่อเซ็นเอ็มโอยูร่วมจัดอีเวนต์ในงาน InterPlas Thailand 2024

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดย ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ได้ต้อนรับคุณพัชรินทร์ ทิพยสันติ จากบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าภาพของการจัดงาน InterPlas Thailand 2024
โดยมีการหารือร่วมกันเพื่อเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน ปีนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th