ปิโตรแมท ร่วมแสดงความยินดี…50 ปี วัสดุศาสตร์ จุฬาฯ

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์ หัวหน้าภาคฯ ในพิธีทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งภาควิชา ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารปฏิบัติการทางภาพถ่ายและวัสดุศาสตร์ และในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th