‘ปิโตรแมท’ ร่วมพิธีเปิด ‘พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023’ พร้อมจัดบูทนวัตกรรมโชว์งานวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตพลาสติกและยางแห่งปีของประเทศไทย ‘Plastic & Rubber Thailand 2023’ ในฐานะที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน

งานนี้จัดขึ้นโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมกับงาน Intermach และ Subcon Thailand ช่วงระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันแรก ซึ่งมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน Plastic & Rubber Thailand 2023

ในงานมีสถาบันชั้นนำด้านการวิจัยและบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและในอาเซียน ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลาสติกและยาง

โดยศูนย์ฯ มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมของนักวิจัยภายใต้ศูนย์ฯ ที่บูท AD37 ภายใน Hall 101 จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ ‘ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารต้านจุลชีพจากน้ำยางพารา’ โดยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย และ ‘เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ’ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ จากภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาฯ รวมถึงนวัตกรรม ‘ยางธรรมชาตินำไฟฟ้าสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสเตรน’ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาฯ

นอกจากนี้ บริษัท บี. จี. เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิล ‘eko Rubber’ ในบูทเดียวกันนี้ด้วย ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงถึงการนำยางไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ด้านใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยจากยางรีไซเคิล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th