ปิโตรแมทร่วมกับ ‘ฟิวชั่น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส’ จับมือวิจัยแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 13 ม.ค. 2565 คณะทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา พรประเสริฐสุข นักวิจัยของศูนย์ฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน ได้ประชุมร่วมกับคุณวิสุทธิ์ ลิ้มวัฒนา ผู้บริหารของบริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

โดยทางบริษัทฯ ยังมีความสนใจในการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นแหล่งพลังงานใหม่อันมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ขณะที่ทางศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำเพื่อวางแนวทางในการทำโครงการวิจัยร่วมกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th