บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมการแข่งประกวดนวัตกรรม “CUD Hackathon 2023”

วันที่ 28 ม.ค. 2566 ดร.ทัศชา ทรัพย์มีชัย ผู้ประสานงานอุตสาหกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรม “CUD Hackathon 2023″ ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ภายใต้ธีม “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกนั้นมาเข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้

ในงานมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีการเข้าร่วมงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์จุฬาฯ ประธานเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท รวมถึงบุคลากรจากหลากหลายสาขาอาชีพ ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม

กิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยาย เสวนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โมเดลธุรกิจ และการนำเสนอโครงการนวัตกรรม โดย ดร.ทัศชา ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในช่วง “การฝึกพิชชิ่งและพบปะกูรู” เพื่อให้ข้อเสนอแนะและตั้งคำถามชวนคิด ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการแข่งขันรอบสุดท้ายที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th