นวัตกรรม ‘กล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ’ รับรางวัลรองชนะเลิศในการประชุม IMRC2021

Smart Blood Transport Device นวัตกรรมโดยปิโตรแมทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการด้านการแพทย์ International Medical Student Research Conference (IMRC2021) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 โดยมีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เป็นเจ้าภาพ
.
โดยนวัตกรรมกล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะหรือ Smart Blood Transport Device เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร แพทย์ประจำฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทย และอีกสองบริษัท ได้แก่ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการขนส่งโลหิตในโรงพยาบาลที่สามารถควบคุมและติดตามอุณหภูมิภายในอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพของโลหิตให้คงไว้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดียิ่งขึ้น
.
นอกจากได้รับรางวัลแล้วนวัตกรรมดังกล่าวยังได้รับเลือกให้จัดแสดงในส่วน Innovation Showcase ในวันงานอีกด้วย

 


 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th