ตัวแทนศูนย์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ยื่นแผนจัดการขยะ ต่อผู้ว่าฯ ‘ชัชชาติ’

บ่ายวันที่ 30 มิ.ย. 2565 คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ (เสาชิงช้า) เพื่อนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะที่ต้นทาง

เมื่อเวลา 13.00 น. ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ และผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste ได้กล่าวแนะนำภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ภาควิชาการ ภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจสตาร์ตอัปและธุรกิจเพื่อสังคม เอ็นจีโอ รวมถึงภาคประชาชนและสื่อฯ จากนั้นผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในจัดการขยะในกรุงเทพฯ ก่อนจะร่วมกันยื่นแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงระบบต่อผู้ว่าฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมฯ ได้ร่วมกล่าววัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฯ ในวันนี้ด้วย

จากนั้นผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการจัดการขยะในกรุงเทพฯ เป็นนโยบายที่ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ ซึ่งรวมทั้งการแยกขยะที่ต้นทาง และการเพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ ในวันดังกล่าวจึงมีการส่งมอบชุดสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่พนักงานทำความสะอาด

ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมงานในวันดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท ซีโร่ เวสท์ โยโล จำกัด สสส. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า เพจ Konggreengreen กลุ่มแยกขยะกันเถอะ เถื่อน Channel ฯลฯ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาขยะกรุงเทพฯ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th